.:. Co to jest BHP
Co to jest BHP?

Bezpieczeństwo i higiena pracy ma swój odpowiednik w języku angielskim; Occupational Health Safety, co oznacza, ze pojęcie to nie występuje wyłącznie w języku polskim, ale ma znaczenie międzynarodowe. W tym momencie pojawia sie pierwsza trudność, ponieważ w zagranicznym bhp higiena ulega konwersacji nie na hygiene tylko na health czyli zdrowie, a zdrowie to stan żywego organizmu, w którym wszystkie funkcje przebiegają prawidłowo, to pełna sprawność fizyczna i psychiczna. Natomiast higiena w naszym pojęciu to dział medycyny, nauka badająca wpływ środowiska na zdrowie ludzkie. Można wysnuć wniosek, że bhp a zwłaszcza część związana z higieną dotyczy stanu zdrowia pracowników i dążenie do eliminacji czynników tj.; chemicznych, biologicznych, fizycznych i psychologicznych mogących wpływać na jego pogorszenie i zdrowie w miejscu pracy.

Styl życia ludzi ma największy wpływ na zdrowie. Oznacza to konieczność intensywnej promocji zdrowia w ramach bhp a nie tylko poprawy higieny pracy.

Skoro jednak istnieje skrót bhp, to warto zastanowić sie, czym jest bezpieczeństwo? Bezpieczeństwo jest pojęciem trudno definiowalnym ze względu na wieloaspektowość. Niektórzy twierdzą, że potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa istnieje zawsze.

Oznacza to, że stan braku zagrożeń jest stanem oczekiwanym, ale nierealnym. W związku z tym pojawiają sie różne definicje bezpieczeństwa;
    1. stan w którym zagrożenia utrzymywane są pod kontrolą
    2. stan zgodny z normą bezpieczeństwa
    3. stan w którym ryzyko jest jest na poziomie akceptowanym
    4. to stan zapobiegania stratom w systemie człowiek-środowisko
Powyższe definicje nie ułatwiają jednak znalezienia różnic pomiędzy bezpieczeństwem a higieną. W takim razie odwołamy sie do definicji czynnika szkodliwego, niebezpiecznego i wypadku przy pracy.

Czynnik niebezpieczny to czynnik, którego oddziaływanie na pracownika może prowadzić do urazu, utraty życia - kojarzy się z wypadkiem. Czynnik szkodliwy to czynnik, którego oddziaływanie na pracownika prowadzi lub może prowadzić do schorzenia - kojarzy sie z chorobą. Wypadek przy pracy to zdarzenie nagłe wywołane przyczyną zewnętrzna mający związek z praca. Przedstawione powyżej definicje pozwalają na uporządkowanie podstawowych cech charakteryzujących bezpieczeństwo i higienę pracy. Z powyższych przykładów wynika, że bezpieczeństwo jest obszarem wiedzy dotyczącym zapobiegania zdarzeniom nagłym, w wyniku, których może dojść do urazu lub śmierci. Jest to zatem dziedzina zajmująca się zapobieganiem wypadkom i minimalizującą ich skutki. Natomiast definicja prawno - techniczna brzmi: zbiór przepisów, zasad, metod i działań mających na celu zapobieganie utracie życia i zdrowia w procesie pracy. Wieloaspektowość takiej definicji pozwala na wygłaszanie poglądów i tworzenie różnych sylwetek, pracodawców i behapowców oraz modeli ich kształcenia.
O firmie   |   Oferta   |   Co to jest BHP   |   Szkolenia BHP   |   Portfolio   |   Przydatne linki   |   Kontakt   |   wykonanie: www.rafamalk.pl